Feliratkozás hírlevélre
2022.09.28.
Hírlevél adatvédelmi tájékoztató2019-08-11T10:17:28+00:00

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS

Kezelt adatok

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: E-mail cím

Az adatkezelés célja

A Pénztár az érintettek személyes adatait abból a célból kezeli, hogy a címzettek részére általános, vagy aktuális tájékoztatást nyújtson a tevékenységéről, eseményekről, értesítést küldjön a működését érintő változásokról.

Az adatkezelés előfeltétele

Az adatkezelés jogalapja
Hírlevél küldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Az adatok kezelésének feltételei

Az adatok forrása
Az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Az adatkezelésre jogosultak
A Pénztár Igazgatótanácsának elnöke, ügyvezető igazgatója, hírlevél szolgáltatásért felelős munkatársa.

Az adatkezelés eljárásrendje
A hírlevél küldését az ezzel a feladattal megbízott munkatárs teszi meg.

Jogszabályi előírások érvényesítése
Adatvédelmi tájékoztatás a hírlevélre feliratkozáskor. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Adatkérés, adatbefogadás szabályai
Az adatokat az érintett a Pénztár honlapján történő feliratkozás során önkéntesen adja meg. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat a Pénztár honlapján, valamint a Pénztár e-mail címére küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő címen iratkozhat le az érintett a hírlevélről: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II.202.
Adatváltoztatás szabályai
Az érintett az adatok megváltoztatására irányuló kérését személyesen, postai úton vagy a Pénztár központi e-mail címén keresztül indítványozhatja.

Adatok tárolása, archiválása
A Pénztár a hírlevél listát három évente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéséhez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást, a Pénztár törli az adatállományból.

Adatok másolása, adatkezelések összekapcsolása
A Pénztárnál adatmásolás nem történik.

Adatfeldolgozás
A kiküldött hírlevelek olvasottságáról a Pénztár nem vezet statisztikát.

Adatok törlése, megsemmisítése
Az érintett törlési kérésére, vagy ha az érintett nem ad az adatkezeléshez további hozzájárulást, a Pénztár törli az adatait az adatállományból.

Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.